Επικοινωνία

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧ/ΤΕΙΑ HOLLYWOOD AE

ΘHBΩN 228 & KΑNΑΠITΣEPI ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ 18233

Τηλ : 210-4922522

FAX : 210-4922448

Email : fba071@hol.gr